Contact

De Drumguards
Estland 2
2613 JX Delft

Postadres
Boeier 11
2636 DE Schipluiden
Tel.: 06 11196325
Mail:info@prinshendrikdelft.nl

Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Renske Kunz                           voorzitter@prinshendrikdelft.nl
Penningmeester: Ruud Wiegman           penningmeester@prinshendrikdelft.nl
Secretaresse: Wil van den Bussche         secretaris@prinshendrikdelft.nl